HERROEPINGSRECHT

Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)


Aan
Coolekinderkleertjes
Hyacintenstraat 1
6101 NL Echt
info@coolekinderkleertjes.nl
06-11380047

- Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [AANDUIDING PRODUCT(EN)] herroep.
- Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                          - Bestelnummer :


- Ontvangen op (DD-MM-YYYY):


- Naam/Namen consument(en)


- Adres consument(en) :
- IBAN Rekeningnummer:


- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)- Datum(DD-MM-YYYY):